Partner van JINC.

Top! Sinds kort mogen wij ons officieel partner noemen van JINC.

jINC. vindt dat ieder kind een gelijke kans verdient op de arbeidsmarkt. Daar zijn wij het uiteraard helemaal mee eens. Fijn dat wij hier als bedrijf een steentje aan kunnen bijdragen.

De eerste bliksemstage heeft al bij ons plaatsgevonden. Dinsdag 11 september as. volgt de 2e bliksemstage onder bezielende leiding van onze Bart Rietveld!

 

JINC is een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Ruim 400 partners dragen bij om de organisatie van de projecten mogelijk te maken en stellen hun medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer of coach. De ervaring is dat vreemde ogen dwingen en dat de expertise van professionals jongeren inspireert. Met de projecten van JINC ervaren jaarlijks zo’n 43.000 basisschool- en vmbo-leerlingen uit de regio’s Flevoland, Amsterdam, Brabant, Den Haag, Kennemerland, Rotterdam, Leeuwarden en Utrecht hoe het werkt op de arbeidsmarkt. Voor bedrijven is meedoen met JINC leerzaam en leuk. Het verbinden van verschillende werelden levert verfrissende ideeën en onverwachte perspectieven op. JINC neemt de volledige organisatie van de projecten uit handen. Voor meer informatie kijk op www.jinc.nl.

 

Terug naar het overzicht >