Duurzaam & MVO

Duurzaamheid & MVO: een kwestie van logisch nadenken en vooral doen! Bij duurzaam drukwerk denk je misschien al snel aan milieuvriendelijke inkt en papier. Heel goed, vindt Libertas Pascal. Maar dat kan beter. Het hele proces van drukwerk maken gaat veel verder dan inkt en papier.


Het gaat om de hele keten van de ecodrukkerij

De ontwerper heeft het ontwerp al uitgewerkt, bij traditioneel offset heeft de platenmaker dat ontwerp overgenomen op een aluminium plaat en de drukkers hebben een schoongemaakte drukpers klaarstaan met daarin de juiste inkten, met de goede kleur en voldoende papier.

In iedere stap van dit proces kijken we hoe het beter en duurzamer kan. Onze investeringen zijn dan ook vooral gericht op duurzaamheid.

 • Met onze (digitale) drukpers HP Indigo, besparen wij tot wel 25% papierafval en hebben we geen aluminium drukplaten nodig!
 • Wij hebben milieuvriendelijke inkten en duurzame wasmiddelen.
 • Wij gebruiken papier dat niet alleen FSC® gecertificeerd is, maar ook door andere keurmerken als PEFC of volgens het Europese Eco-Label is goedgekeurd. Als FSC-drukkerij doen we het hiermee goed.
 • Wij gebruiken naast FSC-papier ook papier gemaakt van landbouwafval met een nog lagere CO2 druk.
 • Ons afval sorteren we en laten we afvoeren door bedrijven die een milieuvriendelijk verwerkingsproces hebben.
 • Voor spoedritten in de binnenstad werken we samen met “De Fietskoerier“.
 • Grotere hoeveelheden drukwerk transporteren wij bij voorkeur gecombineerd en “overnight”.

Een duurzame drukker blijft zich ontwikkelen

Natuurlijk blijven we open staan voor manieren om onze omgeving zo min mogelijk te belasten qua milieu. Daarbij stellen we steeds hogere eisen aan onszelf. We zien MVO als een continu proces. Hierbij zoeken we naar haalbare stappen om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Bij Libertas Pascal geloven we dat iedere stap op het gebied van duurzaamheid, hoe klein ook, het verschil kan maken.

In april 2017 hebben we dan ook met alle medewerkers een duurzaamheid / MVO sessie gehouden. Samen met Frans Boon en Lobke Vlaming van MVO Nederland en onze externe KAM medewerker Lysette Wonink hebben we gekeken waar we staan, waar we heen willen en hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Daaruit is weer een heel concrete actielijst gekomen. Diverse plannen zijn al gerealiseerd! Bijvoorbeeld het hergebruik van warmte (onlosmakelijk verbonden met ons productieproces) benutten voor klimaatregeling in de wintermaanden.

Zelf houden we het ook graag MVO

 • 8 van de 12 medewerkers komen op de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar de Amsterdamsestraatweg en waar mogelijk wordt er gecarpoold.
 • Wij geven mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt graag een kans (1 medewerker is een Wajong-er). Wij werken graag samen met onze partner Biga Groep in Zeist.
 • Ieder jaar geven wij als erkend leerbedrijf minimaal 2 stagiares de kans om stage te lopen (of een snuffelstage).
 • Libertas Pascal is trots partner van jINC. Een organisatie die zich inzet voor gelijke kansen van kinderen op onze arbeidsmarkt.
 • Onze stroom komt van Greenchoice, lege cartridges verzamelen we in de Stichting Aap-doos, oude PC’s en servers krijgen een 2e kans via Peoples Projects en de post wordt natuurlijk CO2 neutraal verzonden!
 • En, oh ja, ons snijafval gebruiken wij voor een deel als intern memopapier.

Wij zijn bedrijfsvriend van  het Museum Speelklok en stellen wij onze diensten weloverwogen ter beschikking aan de maatschappij (credo: sociaal lokaal). Zo verbinden wij onze naam graag aan projecten als stichting STRO, studentvoormorgen, microkredietvoormoeders2Bike4Alzheimer en Utrecht Singelswim

Libertas Pascal is (vanzelfsprekend) lid van MVO Nederland . Wij beschikken over het FSC®certificaat (licentienummer: FSC-C012477) en wij zijn trots op onze verbinding als mbo-partner bij http://www.krachtigkrommerijn.nl/

Libertas Pascal is initiatiefnemer van Duurzaamheidskring Midden Nederland, waarin we samenwerken met andere grafische ondernemingen op het gebied van duurzaamheid.

Wij drukken onder meer voor: Vogelbescherming, Natuur&Milieu, Natuurmonumenten & Triodos bank.